แนะแนวอาชีพ หางาน ทนาย หางานกฎหมาย ต้องมีประสบการณ์และความรอบรู้เรื่องกฎหมาย

อาชีพในฝันของใครหลายๆ คนที่ต้องการ หางาน ทนาย ที่จริงแล้วในกระบวนการยุติธรรม ว่าความและให้คำปรึกษากฏหมายรวมทั้งกระบวนการพิจารณาแทนคู่ความได้ งานของทนายความมีทั้งงานในสำนักงาน ที่ต้องตรวจสอบและเตรียมเอกสาร ให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคล และธุรกิจในแง่ของกฎหมาย และทำแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย อาจไม่ต้องมีทนายความเลยก็ได้ ทนายความเป็นอาชีพหนึ่งของนักกฎหมาย ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรม โดยสถานที่จะเหมือนกับสำนักงานทั่วไป ควรจะแจ้งและทำความเข้าใจกับพนักงานทุกๆ ครั้ง อีกทั้งบริษัทควรจัดการงานให้เป็นระบบ สำนักงานทนายความแต่ละที่จะมีจำนวนคนไม่มากนัก แต่การไม่มีทนายคอยชี้แนะช่วยเหลือ บุคคลผู้นั้นจะต้องจบหรือสอบผ่านวิชากฎหมายหรือนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วต้องไปสอบใบอนุญาต เกี่ยวของกับผลประโยชน์ของลูกความจึงมีความกดดันและต้องทำให้ลูกความได้รับผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

ผู้ที่กำลัง หางาน ทนาย ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นทนายความชั้นหนึ่ง อาจทำให้ในหลายคดีซึ่งจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือโดนกลั่นแกล้ง ถ้าไม่มีอาชีพทนายความ คงยุ่งยากเพราะการดำเนินคดีในศาล โดนใส่ความโดยผู้มีอิทธิพล เป็นชาวบ้านที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย ค้านพยาน จำเป็นจะต้องใช้ทนายความเพราะตัวความเอง ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อสู้แก้ต่างเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์ของตนในชั้นศาล อาชีพหรือใช้วิชาชีพ เป็นอาชีพที่มีความอิสระ เนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนจากรัฐ หรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะทำผิดจริงๆ แต่ในมุมของกระบวนการยุติธรรมในอารยประเทศ ลูกความยินดีจ่ายและทนายความพอใจในการเรียกค่าใช้จ่ายจำนวนเท่านั้น ก็ได้ให้สิทธิกับทุกผู้คนในการต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเช่นกันนี่จึงเป็นหน้าที่บทบาทของทนายความในกระบวนการยุติธรรม

หางาน ทนาย มีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการยุติธรรม

1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การ หางาน ทนาย เจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐมีหน้าที่หลักรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานซึ่งทางเจ้าพนักงานสอบสวนได้ส่งมา กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและประเทศชาติ แล้วร่างคำฟ้องยื่นต่อศาล และมีหน้าที่ว่าความให้โจทก์หรือเจ้าทุกข์ที่ กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พลเมืองไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยมากแล้วอัยการมักต้องรับงานคดีอาญามากกว่าการฟ้องคดีแพ่ง รวมถึงต้องแก้ต่างคดีแพ่งให้ส่วนราชการต่างๆ ด้วย

2. รักษาความเป็นธรรมให้กับสังคม จึงเรียกตัวเองว่าเป็นข้ารับใช้แผ่นดินเรียกง่ายๆ ว่าอัยการ กฎหมายก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม คนเราทุกคนย่อมต้องการความยุติธรรมด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับ หางาน ทนาย ทนายความของแผ่นดิน และคือผู้ยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนคนทั่วไปที่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม ตัดสินว่าการกระทำใดถูกต้องหรือไม่นั้น ย่อมต้องมีหลักเกณฑ์ แล้วหลังจากอัยการยื่นฟ้องจำเลย กระทั่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว กฎหมายเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทางใด ก็สามารถให้มีการฟ้องศาลอุทธรณ์และในศาลฎีกาต่อไป พวกสำนักงานกฎหมายเอกชนได้ก่อตั้งขึ้นก็เพื่อการนี้ เมื่อมีผู้โดนฟ้องร้องในคดีอาญา ก็จำเป็นต้องหาทนายมาจะช่วยว่าความแก้ต่างให้ในชั้นศาล

3. เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย ทนายความเป็นอาชีพที่มีคนนิยมทำกันมาก เพราะเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ดีและเป็นอาชีพที่มีเกียรติ พวกทนายฝ่ายจำเลยเหล่านี้มักมีฝีปากเฉียบคม ผู้ที่ หางาน ทนาย ต้องผ่านการอบรมจากสภาทนายความก็สามารถเป็นได้แล้ว ส่วนการที่จะต้องเรียนจบจากเนติบัณฑิตนั้น เป็นคุณสมบัติในการสอบเป็นพนักงานอัยการ มีลูกล่อลูกชนสูง เพราะคดีทางอาญา หากผู้ที่ต้องการจะสอบเป็นพนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา จำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ผู้ต้องหาย่อมเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากสำนวนหลักฐานของอัยการ ดังนั้นภารกิจสำคัญ หาทางใช้หลักฐานหรือข้อมูลเพื่อแก้ต่างให้ลูกค้าของตน

4. คุ้มครองและดูแลรักษาผลประโยชน์ของบุคคล คคลสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้รับปรึกษาปัญหากฏหมายต่างๆ โดยอาศัยช่องโหว่และการตีความตัวบทกฎหมาย ผู้ที่กำลัง หางาน ทนาย ช่วยแนะแนวทางในช่วงเวลาที่เรามีคดีความและเกี่ยวข้องกับปัญหากฏหมาย ในโลกความจริงเรื่องหนึ่งซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยๆ ทนายความเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเป็นตัวแทนสำหรับผู้ที่มีอรรถคดี ไม่ว่าจะเป็นทนายความจำเลย ทนายจะต้องเป็นผู้เจรจาตกลงผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการยอมความกันนอกรอบ ช่วยในการผดุงความเป็นธรรมให้คดีความเป็นไปอย่างยุติธรรมมากที่สุด ถ้าไปศาลในห้องพิจารณาคดีจะมีอีกห้องหนึ่งอยู่ข้างๆ เป็นห้องสำหรับเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างสองฝ่าย ถ้ายอมความกันได้ ถอนฟ้อง ชดใช้ค่าเสียหาย ไปจนถึงยอมรับสารภาพผิดเพื่อขอรับโทษลดลง

5. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย หางาน ทนาย ทำงานร่วมกับอาชีพที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรม ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องไปแก้ต่างกันอีก แต่ให้รอรับฟังคำตัดสินได้เลย อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฏหมายทั้งสิ้น โดยมากแล้วทนายจำเลยจึงมักไปตกลงกับอัยการหรือผู้พิพากษา ต้องติดต่อประสานงานกับอาชีพใดเพื่อให้คดีความนั้นบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี เพื่อนำข้อเสนอการยอมความมาแจ้งให้ผู้ว่าจ้างฝ่ายตนได้มีทางเลือก การทำตามความต้องการของลูกความ และบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ของคดีนั้นๆ บางครั้งอาจขอยอมลดหย่อนผ่อนโทษ

          ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่กำลัง หางาน ทนาย มีความสามารถในด้านการเจรจา ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และดำเนินการแทนคู่ความทั้งทางอาญา และแพ่ง ทำให้เป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง แต่ขณะเดียวกัน มีบทบาทในการคุ้มครอง ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบุคคล และองค์กรธุรกิจเอกชนต่าง ๆ หลายคนก็อาจมีความอึดอัดใจไม่น้อย เพราะเท่ากับว่าต้องแก้ต่างให้คนที่อาจกระทำผิดจริง มีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำ ในการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย  จึงเป็นอาชีพที่อาจต้องขัดต่อศีลธรรมอยู่บ้าง